Darba drošība ir svarīga ikdienas sastāvdaļa ikvienam strādājošajam

vides aizsardzībaDarba inspekcija ir sniegusi savu pārskatu pār pērno gadu, kurā apkopoti dati par nelaimes gadījumiem darba vietā un atklāts, ka pavisam kopā cietuši 1 763 nodarbinātie, no tiem 41 zaudēja dzīvību un 213 guva nopietnas traumas.

Neatkarīgi no tā, kādā jomā darbojas uzņēmums, darba drošība ir būtisks faktors ikvienā no tiem. Tieši tāpēc būtiski par to rūpēties savlaicīgi

Statistika nav iepriecinoša – Darba inspekcija apkopojusi informāciju, kura liecina, ka darba vietā cietušo skaitam ir vērojama tendence palielināties.

Darba inspekcija arī vēsta, ka beidzamos dažos gados uzņēmumos notikušo nelaimes gadījumu skaits palielinājies par vairāk nekā 40 %. Uzzini vairāk!

RŪPES PAR UGUNDROŠĪBU SAVĀ DARBA VIETĀ UZTICI FN-SERVISS

Ugunsdrošība – diemžēl nereti ugunsdrošība kļūst būtiska vien tad, kad uzzina par traģiskām ugunsnelaimēm vai nelaime piemeklējusi pašus. Lai nepieļautu, ugunsdrošība ir būtisks faktors katrā uzņēmumā. Lai ugunsdrošība uzņēmumā būtu augstā līmenī, ir labito uzticēt profesionāļiem.

Vienīgi tad arī saprotam, ka lielo nelaimi izraisījis pat iesākumā it kā neliels  ugunsdrošības normu pārkāpums vai pašu neuzmanība – tātad nav pilnībā ievērota ugunsdrošība. Bet pilnvērtīgi plānota ugunsdrošība palīdzēs no nelaimes gadījuma pasargāt sevi un citus. Gādā, lai ugunsdrošība ir prioriāte arī Tavā uzņēmumā!. Pērn darba inspekcija reģistrēja 27 nelaimes gadījumus , kas bija saistīti ar atklātu liesmu, karstu vai degošu priekšmetu vai vidi. Tie ir nelaimes gadījumi, kuri varēja nenotikt, vēršoties pie sertificētiem speciālistiem ar ilgu gadu pieredzi.

Vides aizsardzība – rūpes par apkārt mums esošo vidi padarīs Jūsu uzņēmumu par pievilcīgu sadarbības sabiedroto mūsdienīgi domājušo uzņēmēju vidū.

 Ikvienam mūsdienīgam saimniecībai ir jābūt sociāli atbildīgam un jārūpējas par apkārtējo vidi. Ir jānodrošinās ar absorbentu materiāliem un citiem palīglīdzekļiem, kā arī jāseko līdzi preventīvo pasākumu plānam, lai ar lepnumu varētu teikt: “Vides aizsardzība ir mūsu prioritāte!”

Parūpējies par šo svarīgo aspektu kopā ar FN-SERVISS , kas ieteiks efektīvākos risinājumus, lai vides aizsardzība Tavā darbā vietā būtu teicamā līmenī. Vides aizsardzība un ar to saistītie pasākumi palīdzēs arī spodrināt uzņēmuma tēlu.

Civilā aizsardzība – ne mazāk svarīgi ir būt sagatavotam nestandarta scenārijos. Civilā aizsardzība sniedz skaidru un viegli saprotamu darbības plānu dažādu katastrofu gadījumos. Strādājošie rīkosies atbilstoši izstrādātajiem soļiem , kā rezultātā veiksmīgāk uzveiks notikušo nelaimi. Tātad, ja civilā aizsardzība svarīga arī Tavā uzņēmumā, uztici to FN-SERVISS komandai – civilā aizsardzība un tās plāns nozīmēs vēl lielāku drošību.

DROŠA VIDE – DROŠA SAIMNIEKOŠANA

Viens no top drošības ekspertiem Baltijas valstīs uzņēmums FN-SERVISS jau vairākus gadus Latvijā konsultē mazus un lielus firmas, biedrības un dažādas valsts iestādes drošības jomā – ugunsdrošība, civilā aizsardzība, vides aizsardzība, darba drošība un ar to saistīti pakalpojumi ir viņu ikdiena.

Darba inspekcija apkopo informāciju par visiem reģistrētajiem nelaimes gadījumiem, taču vairāki paliek neatklāti. Darba drošība, civilā aizsardzība, ugunsdrošība un vides aizsardzība ir ikviena atbildīga uzņēmuma darbības prioritātes.

Kopā mēs varam vairāk, jo kopā mēs varam celt ne vien visas sabiedrības atbildības līmeni , bet arī skaidri ietekmēt Darba inspekcijas gada pārskatu, un samazināt tajā pieaugošo negadījumu skaitu darba vietā. Ugunsdrošība, civilā aizsardzība, vides aizsardzība un darba drošība, kā arī citi risinājumi arī Tavā uzņēmumā – ieskaties www.fnserviss.lv!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *