SVARĪGI IKVIENĀ UZŅĒMUMĀ – UGUNSDROŠĪBA UN DARBA DROŠĪBA

Ugunsdrošība ir svarīga jebkādā ēkā, jo no tā, vai ugunsdrošība ir ievērota varētu būt svarīgi cilvēku drošībai. Tāpēc ugunsdrošība ir jāzina un jāievēro ne tik vien cilvēkiem, kā atbildībā ir konkrētu telpu ugunsdrošība.

Pirmkārt ugunsdrošība sākas ar faktu, ka ir izstrādāti konkrētās talpas vai ēkas ugunsdrošības noteikumi. Ugunsdrošības noteikumi ir dokuments, kur precīzi aprakstīts, kā jārīkojas dažādu situāciju gadījumā. Pēc tam, kad ugunsdrošības noteikumi ir jau sagatavoti, tie jāiedod it visiem cilvēkiem, kuri ikdienā mēdz būt konkrētajās telpās. Pēc tam, kad ar šim noteikumiem ikviens ir iepazīstināts, visiem ugunsdrošības noteikumi būtu jāparaksta.

Kā tieši pareizi novietot ugunsdrošības zīmes?

Nākamais, kam jāpievērš uzmanību, lai ugundrošība būtu uzturēta būs pareizi izvietotas ugunsdrošības zīmes. Pirmkārt ugunsdrošības zīmes izceļ to, ļaus orientēties telpās, ja nepieciešams veikt cilvēku evakuāciju, un arī rāda, kur atrodas ugunsdrošības inventārs. Ministru kabineta noteikumiem atbilstošas ugunsdrošības zīmes varēsiet nopirkt pie darba drošības preču tirgotājiem.

Svarīgs tāpat arī atbilstošs darba apģērbs

Tā lai Jūsu kolēģi varētu justies pasargāti, viņiem ir vajadzīgs atbilstošs darba apģērbs. Strādāšana specifiskos vai bīstamos darba apstākļos mēdz paredzēt arī to, ka vajadzīgs specifiskāks darba apģērbs. Darba drošības tirdzniecības vietās pieejams ugunsdrošs darba apģērbs, kas pasargās iespējamas ugunsnelaimes gadījumā.

Vienmēr svarīga būs darba aizsardzība

Ugunsdrošība būtu jāievēro ikvienā telpā un ēkā, bet tur, kur cilvēki strādā, ir jāuztur papildu darba drošība. Darba drošība nozīmē ir daudz plašāka nekā ugunsdrošība, tāpēc, ka tā apraksta, kā kopumā ir jārīkojas ikdienas darbā. Pareizi uzturēta darba drošība ļaus netraumēties un darboties drošā vidē.

Ugunsdrošības noteikumi un arī darba drošība kopumā ir nepieciešami Jūsu pašu labklājībai, tāpēc vērsieties pie uzņēmumiem, kam ugunsdrošība ir pamata nodarbošanās. Šāda veida uzņēmumam sortimentā būs gan darba apģērbs, gan ugunsdrošības zīmes, kas dos iespēju droši uzturēt savu vidi!